Για να μάθετε όταν ΑΣΕΑ είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, πηγαίνετε εδώ: ASEA Ελλάδα